67,17 knots – MISSION COMPLETED

Uradili su! Sa 67,17 čvorova posada TRIDEM-a oko Raphaela Filippija, izvinite KAPETAN Raphael Filippi, postavlja novi svetski rekord u brzini.…